Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

MASTERAT EUROPEAN DE TRADUCTOLOGIE-TERMINOLOGIE


Biblioteca CIL - LMA (licenţă, masterat)
Biblioteca CIL - LMA (licenţă, masterat) :

Biblioteca Centrului pentru Industriile Limbii (Departamentul de Limbi Moderne Aplicate)


Atelier CIL Masterat
Atelier CIL Masterat

Laborator informatic2
Laborator informatic2

Laborator informatic2
Laborator informatic2

Laborator informatic2
Laborator informatic2

Laborator informatic1
Laborator informatic1

Laborator informatic1
Laborator informatic1

Laborator informatic1
Laborator informatic1

Laborator informatic1
Laborator informatic1

Laborator informatic1
Laborator informatic1

Infrastructura LMA
Infrastructura LMA