Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

Argument SYLLABUS Limba D

 
 

ARGUMENT PRIVIND PROGRAMA ANALITICĂ LA LIMBA D (TOATE LIMBILE)

 

Modul intensiv de : Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală

Modul compact de 6 semestre[1], 6x 84 ore, 36 (cursuri) + 7credite (proiect final)

 

 

Din punct de vedere tematic (situaţii de comunicare) şi metodologic, Syllabus-ul Limbii D este unic pentru toate limbile şi are la bază construcţia PLURILINGUA (www.plurilingua.com ), o platoformă internaţională de învăţare a limbilor moderne pentru comunicare interculturală la care echipa CIL a colaborat în calitate de coautor[2] şi în care, diferenţele privesc strict bibliografia şi elementele de gramatică normativă şi culturale specifice, acestea fiind singurele adausuri aduse de profesorii care folosesc platforma pentru părţile ei comune (mai exact, pentru temele generale de comunicare şi pentru metodologie). Prin urmare, toate limbile D (engleza, franceza, finlandeza, germana, maghiara, norvegiana, olandeza, polona, portugheza, spaniola, italiana, japoneza, coreana, rusa, ucraineana) se desfăşoară după o programă analitică unică (syllabus unic). Invariabil, modulele platformei internaţionale Promultilingua/Plurilingua apar în bibliografiile de curs, deoarece ele stau la baza organizării conţinutului tuturor unităţilor de studiu, indiferent de limbă.

 

 

Ce sunt  PRO-MULTILINGUA şi PLURILINGUA?

 

 

Pentru limbile predate în regim de Limba D, se folosesc aşadar, principiile de bază ale metodei internaţionale PLURILINGUA şi ale proiectului derivat din aceasta, PRO-MULTILINGUA, un transfer de inovaţie Comunicare profesională şi interculturală multilingvă pentru cadre cu responsabilităţi în companii cu activitate internaţională. La elaborarea sistemului autor al metodei PRO-MULTILINGUA, echipa CIL/LMA a avut ca parteneri de cercetare internaţională interdisciplinară Universitatea Hasselt, CommArtInternational şi Universitatea din Viena. Proiectul comun a avut ca rezultat introducerea limbii române contemporane, ca limbă-cultură în circuitul comunicării profesionale şi interculturale internaţionale prin 4 module noi[3] ce funcţionează ca modele de bune practici în comunicarea internaţională, alături de alte 29 de module lingvistice realizate de Universitatea Hasselt în cadrul altor parteneriate europene.

 

Platforma oferă un număr imens de unităţi cu texte de bază, cu foarte numeroase dialoguri autentice şi situaţii de comunicare, noţiuni de cultură, pronunţare corectă, gramatică şi vocabular, numeroase studii de caz, un corpus de texte multilingv din presa de specialitate şi peste 500 exerciţii (din modulele proiectului Plurilingua/PRO-MULTILINGUA) suficiente pentru a constitui baza modulelor de Limba D.

 

Dosarul de faţă cuprinde un tablou (descriere sintetică) şi o programă analitică detaliată  pentru limbile care s-au predat deja, sau se predau în acest an la CIL precum şi un descriptiv sintetic pentru limbile pentru care încă se aşteaptă formarea grupelor, urmând ca pentru acestea, adăugirile bibliografice de detaliu şi aspectele (inter)culturale specifice să fie operate la timpul cuvenit de profesorul care va prelua cursul şi care va avea de adaptat aceeaşi bază de syllabus ca şi pentru celelalte limbi.

 

Întrucât syllabus-ul unei singure Limbi D acoperă în medie 90 de pagini, oferim alăturat pachetul complet al programenlor analitice în format electronic cu precizarea că documentele oferite în acest fel sunt conforme cu originalele aflate la Centrul pentru Industriile Limbii.

 

Nucleul de bază al combinaţiilor PLURILINGUA cuprinde următoarele limbi[4]:

 

 

 

Structura Modulului  intensiv de :

Limba modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală

(pentru Limbi Moderne Aplicate, Limba D)

 

1.  SEMESTRUL I, nivel 101

84 ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă Noţiuni de comunicare generală (I)

 

2.  SEMESTRUL II, nivel 102

84 ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă.Noţiuni de comunicare generală (II)

 

3.  SEMESTRUL III, nivel 201

84ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă. Iniţiere în etapele unei tranzacţii comerciale. Aprox. 30 texte şi dialoguri autentice şi ± 500 exerciţii (din module proprii ale Centrului pentru  Industriile Limbii: Plurilingua şi PRO-Multilingua) sau din alte surse.

 

4.  SEMESTRUL IV, nivel 202

84 ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă. Iniţiere în comunicarea administrativă, socio-profesională şi interculturală

 

5.  SEMESTRUL V, nivel 301

84ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă. Comunicarea legată de negociere şi de respectarea obligaţiilor  contractuale

 

6.  SEMESTRUL VI, nivel 302

84 ore, 6 ECTS

6 ore/săptămână

Limbă modernă pentru comunicare socio-profesională şi culturală : Limbă şi cultură modernă. Iniţiere în comunicarea profesională dintre clienţi şi furnizori.

 

 

Forma de verificare: Examen de verificare a cunoştinţelor. Scris şi oral. Cele 6 ECTS /semestru se obţin pe baza a minimum 5 puncte din 10.   

 

 

Cluj-Napoca, 15 iulie 2011

 

 

 

 

Director CIL

Prof. Mihaela Toader

 [1] nivelul 101= anul I, sem. I; nivlelul 102= anul I, sem. II; nivelul 201= anul II, sem. I; nivelul 202= anul II, sem. II; nivelul 301= anul III, sem. I; nivelul 302= anul III, sem. II.

[2] Proiect Leonardo da Vinci – LLP-LdV-ToI-2008-RO-025 : Promultilingua, Transfert d’innovation dans le domaine de la communication professionnelle multilingue. Director de proiect, prof. Mihaela Toader. Prin introducerea în platforma internaţională a componentei de limbă română (realizată la CIL-LMA prin transferul de inovaţie care preia integral structura şi metoda platformei internaţionale Plurilingua), echipa CIL a devenit coautor Plurilingua (www.plurilingua.com).

[3] Modulul Român-Francez, Modulul Francez-Român, Modulul Român –German şi Modulul German –Român.

[4]  Foarte suplă, Metoda Plurilingua permite utilizatorilor – coautori ai platformei, adaptări şi dezvoltări aplicabile la orice limbă de studiu (prin intermediul uneia dintre limbile unui modul  dintre cele puse deja în circulaţie). 29/12/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi